HOW ABOUT THEM APPLES

line
button button button button button button button button button button
foto-bramdhont
In de oersoep waaruit alle leven op aarde zich ontwikkelde, kwam op zekere dag een verbinding tot stand, het causa sui van ons bestaan. Behoort deze oorzakelijkheid, als diepste wortel in het verleden, ook bij ons of zijn we slechts een 'dissapatief' nakomertje, een toevallige speling van de natuur in later stadium. 'ROOTS' is de zoektocht naar de persoonlijke oorsprong, waarin een soortgelijke vraag wordt gesteld. In hoeverre ben ik onderdeel van een samenleving, een kind van de ander, diep verankerd in liefde en tegelijkertijd onafhankelijk individu, een volwassen mens, opgewassen tegen de eenzaamheid van de dood. Kan ik me nestelen in baarmoederlijke warmte of ben ik slechts achtergrondstraling na kosmische gebeurtenis. Na verwekking in een duinpan, kan ook de hooiberg van mijn grootvader zijn geweest, in elk geval iets romantisch, ging er een wereld voor me open. Nu deze zich na zeventig jaar weer dreigt te sluiten, eindigt ook mijn zoektocht naar de wetmatigheden, waarmee dit wonder zich voltrok. Deze expositie is de zoveelste poging om duidelijk te maken dat er niet zo veel van terecht is gekomen. 'How do you find them apples' is wel de laatste keer. Een tentoonstelling onder voortdurende constructie. Zolang het duurt.